Zgodnie z Prawem Kanonicznym właściwym miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu, spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności.

Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.

Do spisania protokołu przedślubnego potrzebne są:

    •    metryka chrztu do sakramentu małżeństwa (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią); metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),

    •    dowody osobiste narzeczonych,

    •    zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze); termin ważności zaświadczenia (jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu,

    •    jeśli osoby mają zawarty cywilny związek małżeński, zobowiązane są dostarczyć akt małżeństwa,

    •    wdowcy - metrykę zgonu współmałżonka,

    •    indeks katechizacji,

    •    świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i wizyty w poradni życia rodzinnego i małżeńskiego.

Zapowiedzi głoszone są przez wywieszenie ich przez dwie niedziele. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokołu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

Ślub poza swoją parafią. Protokół spisuje się w parafii narzeczonej lub za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonej, w parafii gdzie będzie odbywał się ślub. W wypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii, wtedy potrzebna jest licencja do pobłogosławienia ślubu. Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana od parafii spisującej protokół do parafii, na terenie której znajduje się ten kościół. I ta parafia dopiero wystawia licencję do tego kościoła. Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.

Zegar

Dzisiaj jest

poniedziałek,
17 czerwca 2024

(169. dzień roku)

Imieniny

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Blok reklamowy