Październik tradycyjnie jest miesiącem
w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej.

Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które my Polacy otoczamy wyjątkową czcią.

Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie.

W naszej parafii nabożeństwa różancowe odprawiane są codziennie o godz. 1630.

"Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36)."

Papież Franciszek

"Nowe życie w Chrystusie" 

Rozważanie tajemnicy chrzcielnej zbiega się z obchodami 1050-lecia Chrztu Polski w 2016 r.

Zegar

Dzisiaj jest

wtorek,
25 października 2016

(299. dzień roku)

Święta